Gia sư tiêu biểu

Gia sư Đào Thị Hương Lan

Mã số: 115 Tên gia sư: Đào Thị Hương Lan Năm sinh: 1992 Giới tính: Nữ Học trường: Viện Kinh Tế và Quản Lý, ĐH Bách Khoa Hà Nội Chuyên ngành: Kế Toán Năm TN: 2014 Hiện là: đã tốt nghiệp…

Gia sư La Văn Thiện

Mã số: 113 Tên gia sư: La Văn Thiện Năm sinh: 1992 Giới tính: Nam Học trường: Viện Điện Tử Viễn Thông – ĐH Bách Khoa Hà Nội Chuyên ngành: Điện tử – Viễn thông Năm TN: 2015 Hiện…

Gia sư Trần Thị Oanh

Mã số: 112 Tên gia sư: Trần Thị Oanh Năm sinh: 1991 Giới tính: Nữ Học trường: ĐH Giáo Dục – Đại Học Quốc Gia Hà Nội Chuyên ngành: Sinh Học Năm TN: 2013 Hiện là: Giáo viên trường TPHT Quốc…

Gia sư Dương Đức Hà

Mã số: 111 Tên gia sư: Dương Đức Hà Năm sinh: 1992 Giới tính: Nam Học trường: Viện Điện Tử Viễn Thông – ĐH Bách Khoa Hà Nội Chuyên ngành: Điện tử – Viễn thông Năm TN: 2015 Hiện…

Gia sư Nguyễn Thị Tuyết

Mã số: 110 Tên gia sư: Nguyễn Thị Tuyết Năm sinh: 1991 Giới tính: Nữ Học trường: Đại Học Sư Phạm Hà Nội II Chuyên ngành:  Ngữ Văn Năm TN: 2013 Hiện là: Giáo viên trường THPT Thành Công, TP Hải…

Gia sư Trần Thị Thơm

Mã số: 106 Tên gia sư: Trần Thị Thơm Năm sinh: 1992 Giới tính: Nữ Học trường: Viện Kinh Tế và Quản Lý, ĐH Bách Khoa Hà Nội Chuyên ngành: Kế Toán Năm TN: 2014 Hiện là: Đã tốt nghiệp Nhận…

Gia sư Nguyễn Thị Phương

Mã số: 106 Tên gia sư: Nguyễn Thị Phương Năm sinh: 1993 Giới tính: Nữ Học trường: Viện Kỹ Thuật Hóa Học, ĐH Bách Khoa Hà Nội Chuyên ngành: Hóa Dầu Năm TN: 2015 Hiện là: Sinh Viên Nhận dạy: Từ:Lớp…

Gia sư Cao Thị Ngân

Mã số: 108 Tên gia sư: Cao Thị Ngân Năm sinh: 1995 Giới tính: Nữ Học trường: Viện CNTT, ĐH Bách Khoa Hà Nội Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Năm TN: 2017 Hiện là: Sinh Viên Nhận dạy: Từ:Lớp 9…

Gia sư Trịnh Thị Trang

Mã số: 107 Tên gia sư: Trịnh Thị Trang Năm sinh: 1993 Giới tính: Nữ Học trường: Viện Ngoại Ngữ, ĐH Bách Khoa Hà Nội Chuyên ngành: Ngoại Ngữ Năm TN: 2015 Hiện là: Sinh Viên Nhận dạy: Từ:Lớp 9 ->…

Trang 1 trên 212